logo Kapsalon it Boskje 


 

De naam it Boskje

Rond 1900 herberg it Boskje
Peuterspeelzaal it BargeBoskje
Kapsalon it Boskje

Deze ondernemingen hebben allemaal in dit pand gezeten, de naam it Boskje is ontstaan door alle grote bomen die langs de Jousterweg staan.